Πηγές

Οι πηγές που ερευνήθηκαν μέχρι τώρα για τη συγκέντρωση του υλικού που παρουσιάζεται στην πύλη του έργου ARENA είναι οι εξής:

  • Βιβλιογραφία σχετική με την αρχαιολογική έρευνα στις θέσεις της Αιγαιακής Θράκης,

  • Επιγραφές που προέρχονται από τις αρχαιολογικές θέσεις και