Ιστολόγιο – Νέα

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  • «ARENA EDU: εκπαιδευτικό υλικό για τον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων», 24/6/2020

Με επιτυχία και με περισσότερους από 80 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από την Α’βάθμια και Β’βάθμια Εκπαίδευση όλης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υλοποιήθηκε το τηλε-σεμινάριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΜΘ διά της Συντονίστριας Εκπαίδευσης για την Αειφορία Άννας Αφεντουλίδου. Στο τηλε-σεμινάριο παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό του έργου ARENA και προτάθηκε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αξιολόγησή του μέσω σχετικού ερωτηματολογίου.

  • Τηλε-σεμινάριο μουσειακής αγωγής με τίτλο «Τα παιδία παίζει στον αρχαιολογικό χώρο και μουσείο των Αβδήρων-προτάσεις αξιοποίησης», 24/6/2020

Στο πλαίσιο του τηλε-σεμιναρίου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (24/6/2020), θα παρουσιαστεί από την ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» σε εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ, το εκπαιδευτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί και δημιουργηθεί πιλοτικά στο πλαίσιο του έργου ARENA για τον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων. Η παρουσίαση θα έχει τίτλο «ARENA EDU: εκπαιδευτικό υλικό για τον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων».

  • 8ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών

Στο πλαίσιο του 8ου Συμποσίου Θασιακών Μελετών (12-14/10/2019) παρουσιάστηκε η εισήγηση Η αρχαιολογική έρευνα στη Θάσο μέσα από το ψηφιακό αποθετήριο ARENA.

  • 1ο Workshop

Στο πλαίσιο του έργου ARENA, το οποίο συγκεντρώνει τις επιστημονικές αρχαιολογικές δημοσιεύσεις σχετικά με αρχαίες θέσεις στον βόρειο ελλαδικό χώρο με έμφαση στην περιοχή της αιγαιακής Θράκης, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση και Συζήτηση με θέμα τις «Προβληματικές της αρχαιολογικής έρευνας στην Αιγαιακή Θράκη».

Η χρονολογική περίοδος που καλύπτει στην παρούσα φάση το έργο ARENA ξεκινά από την εποχή του Β’ αποικισμού και φτάνει ως το τέλος της ελληνιστικής εποχής.

Το έργο στοχεύει στο να παράσχει στους ενδιαφερόμενους ερευνητές αλλά και το ευρύ κοινό το πλήρες σώμα των βιβλιογραφικών παραπομπών που είναι σχετικές με την αρχαιολογία της Αιγαιακής Θράκης, μέσα από ένα portal που αναπτύσσεται. Κατά συνέπεια θα παρουσιάζει τις συγκεντρωμένες δημοσιεύσεις διαδικτυακά, με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων που θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη οπτική με χωρο-χρονικά χαρακτηριστικά και θα παρέχει αρχαιολογικές πληροφορίες με κατανοητή μορφή για το ευρύ κοινό και με τη μορφή εκπαιδευτικών φακέλων για τη σχολική κοινότητα.

Η συνάντηση έγινε στο Αμφιθέατρο του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Ξάνθη, την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, 9.30 π.μ.-4.30 μ.μ.