Ενδεικτική βιβλιογραφία και Έργα

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εδώ μπορείτε να βρείτε ενδεικτική βιβλιογραφία και έργα συναφή με το αντικείμενο του ARENA, που λήφθηκαν μεταξύ άλλων υπόψη στη συγκέντρωση της βιβλιογραφίας.

  • Συλλογικοί τόμοι

Tsiafaki D. (2020). “The Northern Aegean“, στο: F. De Angelis (επιμ.), A Companion to Greeks Across the Ancient World, Wiley Blackwell, 409-430.

Βλαχόπουλος, Α. and Τσιαφάκη, Δ., eds. (2017). Αρχαιολογία: Μακεδονία και Θράκη. Αθήνα.

Valeva, J. and Nankov, E. and Graninger, D., eds. (2016). A Companion to Ancient Thrace. New York/Oxford.

Τιβέριος, Μ. and Νίγδελης, Π. and Αδάμ-Βελένη, Π., eds. (2012). Θρεπτήρια, μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία. Θεσσαλονίκη.

Fox, R.J.L. ed. (2011). Brill’s Companion to Ancient Macedon. Leiden.

Tsetskhladze, G.R. (2006). Greek colonisation: an account of Greek colonies and other settlements overseas, volume I. Leiden.

Tsetskhladze, G.R. (2008). Greek colonisation: an account of Greek colonies and other settlements overseas, volume II. Leiden.

Συλλογικό έργο (2000). Θράκη. Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Αθήνα.

  • Πρακτικά συνεδρίων

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 1-27, 1987-2013.

Αρχαία Μακεδονία, Πρακτικά Διεθνών Συμποσίων για την Αρχαία Μακεδονία 1968-2017.

Thracia Pontica, Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων για την θρακική ακτή του Πόντου, 1979-2003.    

Mulliez, D, & Μπόνιας, Ζ. eds. (2017). Θάσος. Μητρόπολη και αποικίες: πρακτικά του διεθνούς συμποσίου στη μνήμη Μαρίνας Σγούρου, Θάσος, 21-22 Σεπτεμβρίου 2006.  École française d’Athènes.

Schuster, C. F., Ovidiu, C. and Cosac, M. ed. (2013). The Thracians and Their Neighbors in the Bronze and Iron Ages: Proceedings of the 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013. Târgovişte: Cetatea de Scaun.

Sporn, Κ. ed. (2013). Griechische  Grabbezirke  klassischer  Zeit. Normen und Regionalismen. Akten des Internationalen Kolloquiums am Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Athen 20.-21. November 2009.  Athenaia 6. München: Hirmer Verlag.

Μπόνιας, Ζ. & J.-Y. Perreault eds. (2009). Έλληνες και Θράκες στην παράλια ζώνη και την ενδοχώρα της Θράκης στα χρόνια πριν και μετά τον μεγάλο αποικισμό, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Θάσος, 26–27/9/2008. Θάσος.

Ιακωβίδου, Α. ed. (2007). Η Θράκη στον Ελληνο-Ρωμαϊκό κόσμο, Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή–Αλεξανδρούπολη 18–23 Οκτωβρίου 2005. Αθήνα.

Niculiță, I., Zanoci, Α. and Băţ, Μ. eds. (2004). Thracians and Circumpontic World: Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chişinău – Vadul Lui Vodă, 6-11 September 2004. Chişinău: Cartdidact.  

Fol, A. ed. (2002). Thrace and the Aegean, 8th International Congress of Thracology, Sofia-Yambol, 25–29 Σεπτεμβρίου 2000, 727–738. Sofia.

Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ., Muller, Α., Παπαδόπουλος, Στρ. eds. (1999).  Θάσος: πρώτες ύλες και τεχνολογία από τους προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Λιμενάρια, Θάσος, 26-29 Σεπτεμβρίου 1995. Υπουργείο Πολιτισμού.

Τριαντάφυλλος, Δ. & Δ. Τερζοπούλου eds. (1997). Αρχαία Θράκη. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών, Κομοτηνή 20-27 Σεπτεμβρίου 1992, Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής-Κέντρο Θρακικών Μελετών Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής, Κομοτηνή. 

Roman, P., Diamandi, S., Alexianu, M. T., Sîrbu, L., Poruciuc, A. and Cojocaru, V. eds. (1997). The Thracian World at the Crossroads of Civilisations: Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology,: Constanta-Mangalia-Tulcea: 20-26 May 1996. Bucharest: Vavila Edinf.

Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ., Picard, O., Πετρίδης, Τ. eds. (1990). Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη. Mνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα 9-11 Μαϊου 1986. Υπουργείο Πολιτισμού- Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας/ École Française d’Athènes, Θεσσαλονίκη.

Best, J., and Vries, N. eds. (1988). Thracians and Mycen[a]eans: Proceedings of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam, 24-26 September 1984. Leiden: E.J. Brill.

  • Μονογραφίες

Sears, M. (2013). Athens, Thrace, and the Shaping of Athenian Leadership. Cambridge University Press.

Archibald, Z.H. (2013). Ancient Economies of the Northern Aegean: Fifth to First Centuries BC. Oxford University Press, Oxford-New York.

Brun, P. (1996). Les archipels égéens dans l’antiquité grecque (Ve-Iie siècles av. Notre ère). Paris.

Dougherty, C. (1993). The poetics of colonization: from city to text in archaic Greece. New York.

Isaac, B.H. (1986). The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest. Leiden.

  • Σειρές

Ancient Greek Cities 

Centre of Hellenic Studies Series             

Études thasiennes, École française d’Athènes

Excavations at Olynthus

Samothrace, Excavations conducted by the Institute of Fine Arts, New York University  

Αρχαία Ζώνη

Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών

  • Άρθρα περιοδικών

American Journal of Archaeology – AJA

The Annual of the British School at Athens – ABSA

Archaeological Reports – AR

Balkan Studies – BalkSt

Bulletin de correspondance hellénique – BCH

Cahiers archéologiques –  CahArch

Classical Review – CR

Dialogues d’ histoire ancienne – DHA

Hesperia

The Journal of Hellenic Studies – JHS

Revue Archéologique – RA

Αρχαιολογία και Τέχνες              

Αρχαιολογικά Ανάλεκτα Εξ Αθηνών – ΑΑΑ

Αρχαιολογική εφημερίς – ΑΕ

Αρχαιολογικό Δελτίο – ΑΔ

Εγνατία

Θασιακά

Θρακικά

Θρακικά Χρονικά

Θρακική Επετηρίδα

Μακεδονικά ΕΜΣ

Περί Θράκης

Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας – ΠΑΕ

Τεκμήρια

  • Δικτυογραφία – Έργα

2000-2010 Από το ανασκαφικό έργο των εφορειών αρχαιοτήτων

Attic POttery in Thrace (AtticPOT)

Chronique des fouilles en ligne / Τα Χρονικά των Ανασκαφών 

Corpus Nummorum

Metals Technology in North Aegean Societies

Olynthos Project

Propyleum

Surgical Excavation

Αποθετήριο «Ήλιος»

Αρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στην περαία της Σαμοθράκης

Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Αβδήρων-Ξάνθης (ΑΠΑΞ)

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

  • Ιστοσελίδες ανασκαφών θέσεων που εντάσσονται στο ARENA

Άργιλος

Δίον

Θάσος

Καραμπουρνάκι

Μακεδονικός τάφος Μακρίδη Μπέη

Μεθώνη

Σαμοθράκη, American Excavations, Samothracian Networks

Στρύμη-Μολυβωτή

Τούμπα Θεσσαλονίκης

Φίλιπποι, UNESCO, EFA